สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แนวข้อสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหารตามประกาศรับสมัคร มีนาคม 2561)

แสดง 7 รายการ